Công trình

Công trình Nhà máy nhôm Việt Ý

Công trình tiêu biểu Công trình tiêu biểu

Dự án GAMUDA Hoàng Mai 1

Dự án GAMUDA Hoàng Mai 1

Chi tiết

Dự án GAMUDA Hoàng Mai 2

Dự án GAMUDA Hoàng Mai 2

Chi tiết

Nhà Thi Đấu Tỉnh Ninh Bình

Nhà Thi Đấu Tỉnh Ninh Bình

Chi tiết

Nhà luyện tập và thi đấu TT Phú Thọ

Nhà luyện tập và thi đấu TT Phú Thọ

Chi tiết

Công trình 1

Công trình 1

Chi tiết

Dây chuyền phủ film

Dây chuyền phủ film

Chi tiết