Công trình

Công trình Nhà máy nhôm Việt Ý

Dây chuyền phủ film

05:42 29/09/2017

Thiết bị hiện đại, công suất 300 tấn /tháng

'