Công trình

Công trình Nhà máy nhôm Việt Ý

Dự án GAMUDA Hoàng Mai 1

09:11 09/12/2016

Công trình:         GAMUDA HOÀNG MAI

Hạng mục:         Vách, cửa nhôm kính, tấm ốp nhôm

Địa chỉ:              Hoàng Mai, Hà Nội

'