Công trình

Công trình Nhà máy nhôm Việt Ý

Nhà Thi Đấu Tỉnh Ninh Bình

12:05 09/12/2016

Công trình: Nhà Thi Đấu Tỉnh Ninh Bình

Hạng mục: Vách, cửa nhôm kính, tấm ốp nhôm

Địa chỉ: Nhà thi đấu nằm cạnh đường Đinh Tiên Hoàng, phường Đông Thành - thành phố Ninh Bình.

 
 
 
'