liên hệ

Nhà Máy Nhôm Việt Ý - Đường Cổ loa - Xã Uy Nỗ - huyên Đông Anh - TP Hà Nội.

Aluminiumviety.com/

Mr Ninh Anh - 0904.536.899

nhomdinhhinh@gmail.com